Ünye’ye 2’nci Palyatif Bakım Merkezi

152
Reklamı Gizle

Türkiye’de son yıllarda artan yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların neden olduğu yoğun bakım yükünün artmasından dolayı palyatif bakımın önemi giderek artmaya devam ediyor. Bu anlamda Ünye Devlet Hastanesi bünyesinde on iki yataklı 2. Palyatif Bakım Merkezi faaliyete başladı.

Ünye Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren 12 yataklı Palyatif Bakım Merkezine ilave olarak ikinci Palyatif Merkezinin de faaliyetine başladığını belirten Hastane Başhekimi Yılmaz Dündar; “ Palyatif Bakım Merkezi yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastalarda ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, bu kişilere ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek için faaliyet göstermek amacıyla oluşturmuş olduğumuz bir merkezdir. Faaliyetine başlayan yeni servisimizle birlikte toplam palyatif servisi yatak sayımızı 24’e çıkarmış bulunmaktayız. Yeni hizmete giren palyatif servisimizle bölgemizde palyatif bakım ihtiyacı önemli ölçüde karşılanmış olacaktır” dedi.

Palyatif bakım ile ciddi hastalığı olan kişilerde başta ağrı olmak üzere stres veren diğer şikâyetlerin giderilmesi ve sorunların çözümlenmesi amaçlandığını belirten Palyatif Servisinde görevli Aile Hekimliği Uzmanı Dr.Ayşe Taşcı; “Merkezlerimizde sıklıkla Terminal dönem kanser hastaları, Terminal dönem olmasa dahi kronik ağrısı olan kanser hastaları, beslenme yetersizliği olan hastalar, akut problemi olmayan KOAH hastaları, Nörolojik hastalıklar ( demans, post resustasyon ve CVO ya bağlı kronik bakım hastaları), ALS, MS, Parkinson ve nöromuskuler hastalığı olan bakım hastaları, Trakeostomisi ya da PEG’i değişecek ya da kapatılacak hastalar, basınç yarası açılmış hastalara hizmet veriyoruz. Ancak, verilen hizmet aynı zamanda hasta yakınlarını da kapsıyor. Bir taraftan hastanın şikâyetleri giderilmeye çalışılırken, diğer taraftan hasta ve yakınlarının karşılaşabileceği diğer kaygılar (sosyal, psikolojik, vb) ve sorunlar topluca değerlendirilmekte ve çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. Hastanın beslenme ihtiyacı var ise ya da çok ağrı hissediyor ve yatağa bağımlıysa bu hastaların kendilerine ve ailelerine psikolojik destek sağlıyoruz. Merkezlerimizde Uzman Hekim, Fizyoterapist, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Hemşireler ve diğer personel görev yapmaktadır. İhtiyaç halinde diğer uzman hekimler de katkı sağlamaktadır” açıklamalarında bulundu.

Palyatif Serviste görevli Aile Hekimi Deniz Kanat “Palyatif bakım hizmetimizden yararlanmak isteyen hastalarımız kendisi veya aile bireyleri tarafından bizzat başvurabileceği gibi aile hekimi veya hastanın takip ve tedavisini yapan müdavi tabibi tarafından da taburcu aşamasında gerekli görüşme ve koordinasyon sağlanmak suretiyle Palyatif Bakım Merkezimize yönlendirilebilirler. Hastanemize gelemeyecek durumda olan hastalarımız ise bulundukları ortamda evde sağlık ekiplerince ziyaret edilerek birlikte yaşadığı aile bireylerinin durumu ile bir bütün olarak değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda palyatif bakım hizmeti alması uygun görülen hastalarımız merkezimize yönlendirilebilecektir” şeklinde konuştu.